Thiết kế website chuyên nghiệp

Hẻm núi Antelope

Có một nơi mà tưởng chừng như nó không tồn tại trên mặt đất ...

 

Hẻm núi Antelope hay hẻm núi Linh Dương (tên Tiếng Anh: Antelope Canyon) là một hẻm núi được nhiều người tham quan và chụp ảnh nhất ở Tây Nam Hoa Kỳ.

Antelope Canyon gồm hai hẻm nhận ánh sáng riêng biệt, là Antelope Canyon thượng hay The Crack; và Antelope Canyon hạ hay The Corkscrew.

Tên gọi cho Antelope Canyon thượng nghĩa là "nơi mà nước chảy qua đá."

Antelope Canyon hạ có nghĩa là  "vòm đá xoắn ốc." 

 

Nguồn: Google