Thiết kế website chuyên nghiệp

Hosting là gì, domain(tên miền) là gì?

HOSTING LÀ GÌ?

Hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www, nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang web hoặc dữ liệu. Lý do cần phải có hosting để chứa website, hoặc các dữ liệu cần chia sẻ qua mạng vì hosting luôn có một địa chỉ IP cố định khi kết nối vào internet, còn nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu của bạn không thể truy cập được từ các máy khác trên internet.

DOMAIN(TÊN MIỀN) LÀ GÌ?

Mục đích chính của tên miền là cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết thay cho những tài nguyên internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện.

NHƯ VẬY CÓ THỂ HÌNH DUNG NHƯ SAU: 

Nếu xem website là ngôi nhà, là trụ sở doanh nghiệp, cửa hàng trên internet, vậy thì Hosting chính là mảnh đất, là mặt bằng để xây dựng trụ sở doanh nghiệp trên internet, và Tên miền (Domain) sẽ là biển hiệu, địa chỉ để mọi người nhớ đến và tìm kiếm.